poniedziałek, 6 czerwca 2011

Teatr antyczny


Teatr - rodzaj sztuki widowiskowej , w której aktorzy odgrywają przed publicznością postaci i treści umownej rzeczywisctości zapisywanej w utworze scenicznycznym.Za kolbkę teatru europejskiego uważa się starożytną Grecję, w której ukształtowały się podstawowe gatunki dramatyczne : tragedia i komedia przyjęte rownież przez starożytny Rzym. Po upadku państ starożytnych elementy widowiskw teatralnych przeszły głównie do uroczystości dworskich oraz zachowały się w tradycji ludowej sztuki widowiskowej.BUDOWA TEATRU ANTYCZNEGO
Na środku znajdował sie okrągły plac (gr. orchestra) . Na nim występował chór. Z trzech stron, dookoła placu umieszczona była kamienna widownia (gr. theatron) . Im dalej znajdowały sie miejsca publiczności, tym wyżej były one położone ( dla tego właśnie tetary budowano na stokach wzgórz ). Z czwartej strony placu znajdował się budynek sceniczny ( gr. skene ). Pełnił on funkcję szatni dla aktorów . W nim przebywali też ci artyści, którzy akurat w danej chwili nie grali. Budynek sceniczny odgrywał również istotna rolę dla akcji wystawianej sztuki. Często w nim odbywały się wydarzenia, które nie były pokazywane na scenie, o których postacie tylko mówiły. Na jego ścianie zamieszczano dekoracje. Na krańcach ograniczony był bocznymi skrzydłami ( gr. paraskenia ). Przed nim znajdowało się podwyższenie ( gr. proskenion ). Na podwyższeniu tym występowali aktorzy. Z budynku scenicznego na podwyższenie prowadziło troje drzwi. Każde z nich miało ściśle określoną, stałą symbolikę i było przeznaczone dla konkretnych postaci. Najistotniejsze były drzwi środkowe ( nazywane królewskimi ), ponieważ nimi wychodzili najważniejsi w sztuce bohaterowie. Drzwi boczne ( paradoi ) przeznaczone były dla postaci mniej znaczących.

Bibliografia1. http://polakna5.blox.pl/2007/10/Budowa-teatru-antycznego.html


2. http://pl.wikipedia.org/wiki/TeatrMagdalena BiałochlebBrak komentarzy:

Prześlij komentarz