czwartek, 10 czerwca 2010

Oskar Kolberg i muzyka ludowa


  Lud i kultura ludowa w XIX w stają się przedmiotem szczególnego zainteresowania praktycznie we wszystkich krajach Europy. Był to wyraz całkowicie nowych prądów, które miały stworzyć nowoczesne społeczeństwo narodowe. Z tym wiązał się problem miejsca i roli ludu w tej zawiłej strukturze. Istotnym stawał także fakt roli kultury ludowej w ogólnych ramach kultury danego narodu. To wszystko dało początek powstaniu nowej nauki a mianowicie etnografii. W tej właśnie dziedzinie specjalizował się i zasłyną Oskar Kolberg. Niniejsza praca dotyczyć właśnie będzie tego nieprzeciętnego człowieka. Treść początkowa będzie nam mówić o dzieciństwie i okresie dorastania Oskara Kolberga. 
Znajdą się tutaj informacje na temat samego bohatera, jego pochodzenia, życia, pracy oraz kolejnych etapach nauki. Znajdziemy tu także wiadomości dotyczące rodziców i braci Oskara. W dalszej części zajmę się już pracą etnograficzną Kolberga, która stanowiła jego pasję. Po ogólnym początku stanowiącym niejako prolog, przejdę do ściślejszej analizy jego etnograficzno – muzycznej pracy. Kolejne wersy będą właśnie krystalizować niezwykłą działalność Oskara Kolberga na owym polu. Następną kwestią poruszoną w tym opracowaniu jest szczególna i wręcz altruistyczna chęć podzielenia się owocami swojej aktywności naukowej. Próby wydania a przede wszystkim liczne związane z tym perturbacje zostaną właśnie poruszone w tym miejscu. Ostatni akapit, podobnie jak wcześniejsze,  będzie związany z pracą Oskara Kolberga. Jednak w tym konkretnym przypadku dziedzina ulegnie zmianie. Etnografia została zastąpiona kompozytorstwem. 
    

  Oskar Henryk Kolberg urodził się 22 stycznia 1814 r. w miejscowości Przysusze. Okres, w którym przyszedł na świat był niezwykłym czasem. W hierarchii powołań i zawodów szczególne miejsce zajął artysta, poeta, malarz, muzyk itp., który z racji otrzymanego talentu i uprawianej twórczości miał prawo czuć się wyższym niż przeciętny człowiek. Uważany był, czy z drugiej strony sam twierdził, że jest jednostką wyjątkową przodującą w społeczeństwie. A wszystko spowodował nurt romantyzmu, który wysoko podniósł godność artysty i przyznał mu specjalne prawa, a oprócz tego upowszechnił określony jego model, model artysty – cygana i buntownika, z rożnych powodów uciekającego w świat ideałów od krytycznie ocenianej rzeczywistości. Ten kto zdecydował parać się sztuką automatycznie zyskiwał zainteresowanie, zostawał dopuszczany do udziału w życiu towarzyskim wyższych sfer i często był mile widzianą osobą na salonach. Wracając w tym momencie do  postaci naszego bohatera warto wspomnieć parę słów o jego rodzinie. Ojciec Oskara, Juliusz Kolberg z zawodu inżynier pochodził z Meklemburgii. 
Syn radcy sądowego, absolwent berlińskiej akademii budowlanej, karierę zawodową rozpoczynał pracując nad topograficznym pomiarem ówczesnych Prus Południowych. Jego dalsze losy wiążą się z Warszawą, w której jeszcze za pruskiego panowania, zatrudnił się jako inspektor cła przy komorze na Solcu. 
Bardzo szybko związał się z nowym krajem. Najlepiej świadczy o tym jego działalność w Komisji Spraw Wewnętrznych Księstwa Warszawskiego. Juliusz Kolberg żywo interesował się także 

Reszta tekstu Łukasza Faszczy o Oskarze Kolbergu - wejdź

autor: Łukasz Faszcza

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz